Emagister


Vlastivěda Zeměpis


Opakování ze 4 ročníku


Pohoří - doplňování

Mapové značky


Mapové značky - typ testu 1
Mapové značky - typ testu 2

Kraje ČR


Kraje ČR
Kraje ČR a opakování mapových značek
Hlavní město Praha a její části
Základní informace o Středočeském kraji

Státní symboly


Státní symboly

Pohoří České republiky


Pohoří české republiky (doplňování nejvyšší hor nížiny atd. )

Vodstvo


Vodstvo ČR - doplňování
Vodstvo ČR zkrácená prověrka
Jezera, Přehrady, Vodní toky, Vodní nádrže, Tok řeky - Vše o Vodstvu ČR

Podnebí ČR


Podnebí ČR - doplňování

Nerostné bohatství, Průmysl


Nerostné bohatství ČR, Průmysl

Evropa


Hranice Evropy

Poloha Evropy.docx
Poloha Evropy - společní interaktivní cvičení.pptx

Evropská unie


Evropská unie - pracovní list
Evropská unie společné cvičení se třídou (stejný jak pracovní list - prezentace)

Povrch Evropy


Povrch Evropy - pracovní list
Povrch Evropy - společné cvičení se třídou

Podnebí Evropy


Podnebí Evropy
Podnebí Evropy - společné cvičení se třídou

Vodstvo Evropy


Vodstvo Evropy
Vodstvo Evropy - společné cvičení se třídou

Sousední státy ČR


Slovensko
Slovensko - společné cvičení se třídou
Polsko
Polsko - společné cvičení se třídou
Německo

Velké prověrky


Pololetní písemná práce z Vlastivědy - Zeměpisu
Pololetní písemná práce z Vlastivědy - Zeměpisu - výsledky
Opakování Evropy

Zápisy


Pohoří české republiky (doplňování nejvyšší hor nížiny atd. ) - zápis ze sešitu
Vodstvo ČR - zápis z učebnice
Státní symboly - zápis ze sešitu
Pohoří - doplňování - zápis ze sešitu
Podnebí ČR - zápis ze sešitu
Vodstvo ČR - zápiz z učebnice ( zkrácená prověrka)
Jezera, Přehrady, Vodní toky, Vodní nádrže, Tok řeky - Vše o Vodstvu ČR - zápis ze sešitu
Nerostné bohatství ČR, Průmysl ČR - zápis ze sešitu
Poloha Evropy - zápis ze sešitu
Evropská unie - zápis ze sešitu
Povrch Evropy - zápis ze sešitu
Podnebí Evropy - zápis ze sešitu
 Vodstvo Evropy - zápis z webové stránky
Slovensko
Polsko
Německo