Emagister


Vlastivěda Dějepis 5 ročník


Opakování


Opakování ze 4 třídy
Opakování ze 4 třídy II

Habsburkové


Třicetiletá válka, Vláda Habsburků, Povstání proti Habsburků, Císař Rudolf II
Vláda Habsburků v Čechách, Nespokojenost s Vládou Habsburků, Bitva na Bílé Hoře, Doba Pobělohorská, Třicetiletá Válka

Baroko, Jan Ámos Komenský


Baroko, Jan Ámos Komenský - Doplňování
Škola v 17 až 18 století, Jan Ámos Komenský - Prezentace

Marie Terezie, Josef II, Osvícenství


Osvícenství
Marie Terezie, Josef II
Život na vesnici a ve městě - doplňování, vybírání, popisování ( zdroj: Vlastivěda Dějepis 5 ročník - Taktik )
Test na téma: Osvícenství, Marie Terezie a Josef II

Manufaktury a první stroje


Manufaktury

Národní obrození


Národní obrození
Revoluční rok 1848

Rakousko-Uherko


Nespravedlivé Rakousko
Nespravedlivé Rakousko - společné cvičení se třídou
Hospodářský růst v Českých zemí v druhé polovině 19.století - doplnění textu
Hospodářský růst v Českých zemí v druhé polovině 19.století - společné cvičení se třídou
Nové uspořádání ve společnosti
Nové uspořádání ve společnosti - společné cvičení se třídou

Národní Divadlo


Národní divadlo
Národní divadlo - společné cvičení se třídou
Národ Sobě
Národ Sobě - společné cvičení se třídou

První světová válka


První světová válka
První světová válka - společné cvičení se třídou

Československo


První československá republika

Větší Testy, Prověrky


Čtvrtletní práce - 1 čtvrtletí
Pololetní práce

Zápisy


Vláda Habsburků, Povstání proti Habsburků, Císař Rudolf II
Vláda Habsburků v Čechách, Nespokojenost s Vládou Habsburků, Bitva na Bílé Hoře, Doba Pobělohorská, Třicetiletá Válka
Umělecký sloh Baroko, základní informce o Janu Ámosovi Komenském
Osvícenství - zápis ze sešitu
Marie Terezie, Josef II - zápis ze sešitu
Život na vesnici a ve městě ( zdroj: Vlastivěda učebnice Taktik )
Manufaktury a první stroje - zápis ze sešitu
Národní Obrození - zápis ze sešitu
Revoluční rok 1848 - zápis ze sešitu
Nespravedlivé Rakousko - zápis ze sešitu
Hospodářský růst v Českých zemích v druhé polovině 19. století - zápis ze sešitu
Nové uspořádání společnosti - zápis ze sešitu
Národní divadlo - zápis ze sešitu
Národ Sobě - zápis ze sešitu
První světová válka - zápis ze sešitu