Emagister


Matematika


Pětiminutovky dne


Pětiminutovka I
Pětiminutovka II
Pětiminutovka III

Násobilka


Písemné dělení
Opakování násobilky
Násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem - 1
Násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem - 2
Násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným číslem - 3
Písemné dělení - pětiminutovka

Zaokroulhování


Zaokroulhování 1

Převody jednotek


Převody jednotek délky

Matematické řády


Prověrka na rozvinutý zápis I
Prověrka na rozvinutý zápis II
Matematické řády - Prezentace

Zlomky


Zlomky - první cvičení
Zlomky - druhé cvičení
Slovní úlohy na Zlomky ( 2 cvičení)

Římské číslice


Římské číslice - převod čísel

Grafy a Tabulky


Grafy a tabulky - slovní úlohy

Pořadí Výpočtů


Pořadí výpočtů - pracovní list

Násobilka s nulama


Násobení a dělení s nulama

Dělení dvojciferným číslem


Dělení dvojciferným číslem
Dělení dvojciferným číslem - bonus pro rychlé počtáře - 1
Dělení dvojciferným číslem - bonus pro rychlé počtáře - 2
Dělení dvojciferným číslem - bonus pro rychlé počtáře - 3
Dělení dvojciferným číslem - 2 pracovní list
Písemné dělení dvojciferným číslem

Násobení trojciferným/dvojciferným činitelem


Násobení trojciferným číslem
Násobení dvojciferným číslem - bonus pro rychlé počtáře - 1
Násobení dvojciferným číslem - bonus pro rychlé počtáře - 2

Desetinná čísla


Desetinná čísla - Zapisování čísel
Desetinná čísla - Zaokrouhlování
Desetinná čísla - Sčítání
Desetinná čísla - násobení
Desetinná čísla - písemné odčítání
Desetinná čísla - pamětné odčítání
Desetinná čísla - dělení dělitelem 10, 100 nebo 1000
Desetinná čísla - násobení činitelem 10, 100 nebo 1000

Procenta


Výpočet 1 %

Přípravy na Čtvrtletní práce


Příprava na Čtvrtletní práci

Závěrečné práce


Čtvrtletní práce - 1 pololetí
Pololetní práce - 1 pololetí
Pololetní práce - 1 pololetí - Geometrie

Geometrie


Rýsování úseček
Obvod obdélníka, čtverce, trojúhelníka