Emagister


Čeština 5. třída


Slova mnohoznačná

Slova mnohoznačná

Synonyma

Synonyma

Tvoření slov

Tvoření slov
Skládání slov

Předpony

Předpona S - úvodní prezentace

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova - řady slov
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B - prezentace
Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po L - prezentace
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po M - prezentace
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P - prezentace
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po S - prezentace
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V - prezentace
Vyjmenovaná slova po Z
Vyjmenovaná slova po Z - prezentace
Vyjmenovaná slova opakování

Čtení

Čtenářský list

Pády

Pracovní list

Slovní druhy

Slovní druhy - úvod
Slovní druhy - úvod, slovní druhy ohebné - prezentace 1 díl

Podstatná jména

Pracovní list na podstatná jména - pravidla, vzory atd.
Podstatná jména opakování - prezentace
Pětiminutovka
Doplňování y/i po podstatných jmen

Slovesa

Slovesa - Infinitiv
Slovesa - podmět a přísudek - úvodní cvičení
Shoda přísudku s podmětem - 1 cvičení
Shoda přísudku s podmětem - 2 cvičení
Shoda přísudku s podmětem - 3 cvičení

Přídavná jména

Přídavná jména - úvodní pracovní list
Přídavná jména - doplň y/i
Pětiminutovka II

Číslovky


Číslovky - úvodní pracovní list

Věta jednoduchá a souvětí


určování zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí
Určování vzorce věty

Přípravy na Čtvrtletní práce

Příprava na Čtvrtletní práci

Čtvrtletní práce

Čtvrtletní práce - 1 čtvrtletí
Pololetní práce - 2 čtvrtletí